Časopisy Prohuman a Projustice sú zaradené v medzinárodnom indexe vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI

Časopis Prohuman je zaradený v medzinárodnom indexe vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI – Directory of Research Journals Indexing: Do DRJI indexu zaevidujeme iba: vedecký článok, odborný článok. Podmienkou indexovania článku je, že musí obsahovať názov, abstrakt, kľúčové slová v slovenskom aj anglickom jazyku. Indexované články z Prohumanu nájdete v DRJI na tomto odkaze. Zaregistrovali sme články publikované od roku 2015. Ak chcete aby boli články čítané a citované odbornou verejnosťou z iných krajín, odporúčame text publikovať aj v anglickom jazyku.ku.

Máte záujem spolupracovať s nami?

Pôsobíte v oblasti humanitných vied, sociálnej prace, zdravotníctva, pracujete ako pedagóg v týchto oblastiach či sa venujete štúdiu týchto odborov? Pracujete v oblasti procesného riadenia, zvyšovania efektívnosti procesov, zlepšovania ich kvality alebo vás už dlhšie zaujímajú témy ako Business Process Management, Six Sigma, Kaizen a iné ? Zaujíma vás manažment, právo a spravodlivosť ? Pracujete v oblasti business intelligence, podieľate sa na implementácii IT BI riešení, ste kľúčovým užívateľom takýchto riešení v praxi alebo vás táto téma už dlhšiu dobu zaujíma ? Potom je Club Business Intelligence určený práve pre Vás. Ponúkame články z týchto oblastí, odbornú literatúru, novinky, odborné...