O nás

Občianske združenie Business Intelligence Club, o.z. združuje odborníkov a nadšencov z rôznych oblastí.

Nosné témy v ktorých sa členovia aktívne angažujú sú v oblasti sociálnej práce, humanitných vied, manažmentu, legislatívy a súdnictva či iných. Témam sa aktívne venujú časopisy:
www.prohuman.sk – zameraný na humanitné vedy a sociálnu prácu,
www.projustice.sk – zameraný na legislatívu a súdnictvo,
www.prekrocsvojtien.sk – zameraný na osobný rozvoj.

Sme zároveň prevádzkovateľom služby:
www.prosurvey.sk

Projekty, ktoré sme realizovali ale už skončili svoju činnosť:
Promanager.sk
Psychologiazdravia.sk

Poskytujeme podporu pre odborne zamerané podujatia ako sú konferencie či odborné semináre. Propagáciu podujatia v našich časopisoch, oslovením odbornej verejnosti cez dokumentačnú činnosť podujatia (fotografovanie, rozhovory, tlačové správy) a publikačnú činnosť pre výstupy z podujatia.

V zmysle stanov Business Intelligence Club, o.z. (ďalej len „klub“) a v nich obsiahnutých zásadách činnosti je jasne definovaná náplň, obsah a ciele činnosti klubu. Hlavným cieľom klubu je zvýšenie povedomia týchto tém u širokej verejnosti, publikačná a diskusná činnosť s vysokou odbornou pridanou hodnotou v týchto oblastiach a edukácia formou organizovania školení a seminárov v týchto oblastiach.

Garantmi dosiahnutia a udržania týchto cieľov sú členovia, redaktori a prispievatelia z radov odbornej verejnosti – spoločnosťou IBM certifikovaní experti z oblasti „Business Intelligence“, či vysokoškolskí profesori, docenti a pedagógovia z rôznych humanitných oblastí. Členskú základňu však tvorí i významná skupina širokej verejnosti a nadšencov so záujmom o tieto oblasti.

Podporujeme aj športovú klubovú činnosť venujúcu sa deťom a mládeži. Pripravujeme a publikujeme články o činnosti športových klubov.

V prípade záujmu o členstvo nás môžete kontaktovať.