ProSurvey – pomôžeme Vám s výskumom

ProSurvey ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Od roku 2011 sme individuálne poradili a vyhodnotili cez 600 výskumov z rôznych profesijných oblastí. Naše zameranie 1. Prieskumy k študentským záverečným prácam. 2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže. 3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie). Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať. Spravte si výskum sami s našou pomocou Okrem nami...

Ako môžem publikovať v časopise Projustice?

Prvá registrácia autora alebo záujemcu o publikovanie Noví záujemcovia o publikovanie sa registrujú online, prostredníctvom tohto formulára. Redakcia neodpovedá na anonymné e-maily, v ktorých chýbajú kontaktné údaje ako meno, priezvisko a telefonický kontakt. Preto je potrebné použiť uvedený formulár, ktorý uľahčí vzájomnú komunikáciu. Ak ste u nás už publikovali, nemusíte sa opakovane registrovať, stačí kontaktovať redakciu e-mailom na adrese redakcia@projustice.sk. Členské poplatky pre fyzické osoby a autorov Príspevky môžu publikovať naši členovia o. z., ktorým sa stane záujemca po registrácii a zaplatení ročného členského poplatku 50 €. Členstvo je na 12 mesiacov od jeho uhradenia. Počas tohoto obdobia môže autor...

Ako môžem publikovať v časopise Prohuman?

Prvá registrácia autora alebo záujemcu o publikovanie Noví záujemci o publikovanie sa registrujú online, prostredníctvom tohto formulára: https://prosurvey.prohuman.sk/index.php/462325?lang=sk Redakcia neodpovedá na anonymné e-maily, v ktorých chýbajú kontaktné údaje ako meno, priezvisko a telefonický kontakt. Preto je potrebné použiť uvedený formulár, ktorý uľahčí vzájomnú komunikáciu. Ak ste u nás už publikovali, nemusíte sa opakovane registrovať, stačí kontaktovať redakciu e-mailom na adrese redakcia@prohuman.sk. Členské poplatky pre fyzické osoby a autorov Príspevky môžu publikovať naši členovia o. z., ktorým sa stane záujemca po registrácii a zaplatení ročného členského poplatku 50 €. Členstvo je na 12 mesiacov od jeho uhradenia. Počas tohoto obdobia môže...

Časopisy Prohuman a Projustice sú zaradené v medzinárodnom indexe vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI

Časopis Prohuman je zaradený v medzinárodnom indexe vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI – Directory of Research Journals Indexing: Do DRJI indexu zaevidujeme iba: vedecký článok, odborný článok. Podmienkou indexovania článku je, že musí obsahovať názov, abstrakt, kľúčové slová v slovenskom aj anglickom jazyku. Indexované články z Prohumanu nájdete v DRJI na tomto odkaze. Zaregistrovali sme články publikované od roku 2015. Ak chcete aby boli články čítané a citované odbornou verejnosťou z iných krajín, odporúčame text publikovať aj v anglickom jazyku.ku.

Máte záujem spolupracovať s nami?

Pôsobíte v oblasti humanitných vied, sociálnej prace, zdravotníctva, pracujete ako pedagóg v týchto oblastiach či sa venujete štúdiu týchto odborov? Pracujete v oblasti procesného riadenia, zvyšovania efektívnosti procesov, zlepšovania ich kvality alebo vás už dlhšie zaujímajú témy ako Business Process Management, Six Sigma, Kaizen a iné ? Zaujíma vás manažment, právo a spravodlivosť ? Pracujete v oblasti business intelligence, podieľate sa na implementácii IT BI riešení, ste kľúčovým užívateľom takýchto riešení v praxi alebo vás táto téma už dlhšiu dobu zaujíma ? Potom je Club Business Intelligence určený práve pre Vás. Ponúkame články z týchto oblastí, odbornú literatúru, novinky, odborné...