Ak chcete publikovať článok ešte v roku 2020, máte posledných 15 dní…

Ak chcete publikovať článok ešte v roku 2020, máte posledných 15 dní…

Poslali ste svoj článok na publikovanie, ale neodpovedali Vám? Ak máte kvalitný príspevok, skúste u nás. Máte posledných 15 dní na publikačnú činnosť v tomto roku.