Časopisy Prohuman a Projustice sú indexované v databázach EBSCO

Máme pre našich čitateľov a autorov zaujimavú novinku. V októbri oslavuje časopis Prohuman 11 rokov od svojho založenia. Úspešne prešiel hodnotením a bol tento mesiac zároveň zaindexovaný v databázach EBSCO. Projustice oslávil v tom istom mesiaci 8 rokov a je rovnako zaindexovaný v databázach EBSCO.

EBSCO je v akademickém světě renomovaným partnerem, který zprostředkovává institucionální předplatné mezi vydavateli a knihovnami a zviditelňuje periodika i autory v oborových rešeršních databázích. Díky indexaci v databázích EBSCO vědci objevují relevantní články, čímž se zvyšuje viditelnost publikace, citovanost autorů i potenciál propagace samotného vydavatele. Stěžejním cílem plnotextových databází je napomoci vědcům a čtenářům knihoven „objevit” relevantní prameny pro jejich článkovou rešerši. Pro autory a vydavatele se tak otevírá jedinečná příležitost, jak mohou upoutat pozornost čtenářů, akademiků i budoucích vědců (studentů) ve více než 130 000 institucích na světě.

„The partnership with EBSCO helped us to highlight our authors in the wider scientific community.“
www.ebsco.com