Máte záujem spolupracovať s nami?

Pôsobíte v oblasti humanitných vied, sociálnej prace, zdravotníctva, pracujete ako pedagóg v týchto oblastiach či sa venujete štúdiu týchto odborov?

Pracujete v oblasti procesného riadenia, zvyšovania efektívnosti procesov, zlepšovania ich kvality alebo vás už dlhšie zaujímajú témy ako Business Process Management, Six Sigma, Kaizen a iné ?

Zaujíma vás manažment, právo a spravodlivosť ?

Pracujete v oblasti business intelligence, podieľate sa na implementácii IT BI riešení, ste kľúčovým užívateľom takýchto riešení v praxi alebo vás táto téma už dlhšiu dobu zaujíma ?

Potom je Club Business Intelligence určený práve pre Vás.

Ponúkame články z týchto oblastí, odbornú literatúru, novinky, odborné diskusie či školenia šité na mieru.

Ponúkame priestor pre publikovanie vo vedecko-odborných časopisoch Prohuman a Projustice.

Ponúkame službu ProSurvey – Online výskumy a prieskumy a štatistické spracovanie výsledkov.

Ponúkame aj veľa iného nielen pre členov klubu.

Viac informácie nájdete na stránkach vydáváných časopisov