Časopisy Prohuman a Projustice sú zaradené v medzinárodnom indexe vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI

Časopis Prohuman je zaradený v medzinárodnom indexe vedeckých, výskumných a vzdelávacích publikácií DRJI – Directory of Research Journals Indexing:

Do DRJI indexu zaevidujeme iba:

  • vedecký článok,
  • odborný článok.

Podmienkou indexovania článku je, že musí obsahovať názov, abstrakt, kľúčové slová v slovenskom aj anglickom jazyku. Indexované články z Prohumanu nájdete v DRJI na tomto odkaze. Zaregistrovali sme články publikované od roku 2015. Ak chcete aby boli články čítané a citované odbornou verejnosťou z iných krajín, odporúčame text publikovať aj v anglickom jazyku.ku.